Wednesday, November 3, 2010

Şarlot okulları nedir?

Yine zorlayıcı bir okuyucu sorusu ile karşı karşıyayız. Aslında aynı okuyucu da sorusu farklı; Şarlot okulları nedir?

Charlotte Kuzey Karolina'da bulunan bir şehir. Bu şehrin ve Charlotte okullarının önemi ise 1965'deki Swann vs. Charlotte-Mecklenburg yargıtay davasından kaynaklanıyor.O yıllar zenci ve beyazların ayrı okullara gittiği yıllar. Zencilerin daha kötü, beyazların da daha iyi eğitim aldığı yıllar. 1963 yılı ise Martin Luther King'in "I have a dream" söylemi ile öne çıktığı zamanlar. Amerika'da bir eşitlik hareketi var ama tam olarak eyleme geçebilmiş değil. Mahkemeler zencilerin beyaz ağırlıklı okullara alınmasını mecburi tutuyor.Zenciler daha çok şehrin göbeğinde otururken, beyazlar dış taraflarda oturuyorlar. Öğrenciler evlerine yakın olan okula gittiklerinden, okullarda bir türlü beyaz-siyah oranı tutturulamıyor. Mahkemeler bunun üzerine okul servislerini mecburi tutuyor, şehri farklı şekillerde pasta dilimleri gibi kesiyorlar, vs. Sonuç yine pek başarılı olmuyor çünkü bu sefer de beyaz aileler taşınmayı tercih ediyorlar.

İşte tam bu esnada bir din adamı olan Swann, Hindistan'dan Amerika'ya gelip ailesi ile birlikte Charlotte'a yerleşiyor. Oğlunun ise Hindistan'da olduğu gibi karışık bir okula gitmesini istiyor. Evine yakın bir okula oğlunu yazdırmaya gittiğinde ise başarılı olamıyor. Bunun üzerine kendi gibi benzer 8 aileyi de yanına alıp Charlotte okullarına dava açıyor. İlk davayı Swann kazanıyor. Okul temyize gidiyor ve temyizi kazanıyor. Swann tekrar dava ediyor ve dava yargıtaya gidiyor. Yargıtay, Charlotte okullarının ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yeterli tedbir almadığı kararını veriyor ve okuluna siyahları kabul etmek için 525 okul servisi ile civar semtlerden siyahları taşımasını emrediyor. 1975 yılında bu yeni planın efektif bir şekilde çalıştığına kanaat getiren yargıtay başkanı Swann davasını kapatıyor.   

Bugün Şarlot okulları özellikle farklı kültürleri barındırması ile övünen bir okul sistemi.  Zor yollardan geçmişler ve derslerini zor da olsa iyi öğrenmişlere benziyor.

Zişan'a sorusu için teşekkür ediyor ve kendisini ZorNane mertebesine yükseltiyorum.
Charlotte-Mecklenburg okulu mezunları

No comments:

Post a Comment